logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1940_01.pdf [62 MB]

Arkeologisk rapport 1940:01 :: rapport

fornlämningsnummer, RAÄ
Lundby 119; Lundby 117; Lundby 120; Lundby 122; Lundby 125; Lundby 126; Lundby 153
fornlämningsnummer, tidigare
15:119 [Lu 119]; Lundby 119:3 (13) [Lu 119]; Lundby 119:2 (15); 15:120 [Lu 120]; Lundby 120:1 (12) [Lu 120]; Lundby 120:2 (10) [Lu 120]; 15:125 [Lu 125]; Lundby 125:1 (4) [Lu 125]; 15:126 [Lu 126]; Lundby 126:1 (2) [Lu 126]; Lundby 126:3 (1) [Lu 126]; 15:152/4 [Lu 153]; 15:152/5 [Lu 153]; 15:152/6 [Lu 153]; Lundby 153 (17) [Lu 153]; Lundby 153 (18) [Lu 153]; Lundby 117:3 (21) [Lu 117]; 15:117 [Lu 117]; Lundby 117:4 (20) [Lu 117]; Lundby 119:1 (16) [Lu 119, inga fynd]; Lundby 120:2 (11) [Lu 120, inga fynd]; 15:122 (22) [Lu 122, inga fynd]; Lundby 125:2 (3) [Lu 125, inga fynd]
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1940:01
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1940:1; Fornminnesområde vid Bräcke i Lundby församling, Göteborg, undersökt 1934-1937
namn - författare
Niklasson, Nils
tidpunkt - tryckning
1940
socken - beskriver
Lundby
inventarienummer - beskriver
GAM:46705; GAM:46712; GAM:46717
filformat
pdf
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
dokumentid
Arkeologisk rapport 1940:01