logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1983_09.pdf [1.3 MB]

Arkeologisk rapport 1983:09 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1983:09
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1983:09
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1983:9; Rapport; 1 kv Slusskvarnen 1-4, 8-12; Provundersökning 1983
namn - författare
Lorentzson, Mona
titel - personens
antikvarie
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130021
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning
1 st grovarbetare deltog,

Ur: Rapport, 1 kv Slusskvarnen 1-4, 8-12. Provundersökning 1983. Mona Lorentzson

"Dnr/ 100/85

Provgrävning kv Slusskvarnen

Provgrävningen utfördes under tiden 19/10 - 1/11 1983. I undersökningen deltog 1 arkeolog och 1 grovarbetare. Undersökningen skedde med hjälp av grävmaskin. I samband med provundersökningen konsulterades osteolog, kvartärgeolog och entomolog, vilka bedömde möjligheterna att vid fortsatt undersökning få fram relevant material som goda.

Åtta stycken provdiken (2-4 m breda) grävdes tvärs över tomten (i S-N riktning) för att utröna läge och omfattning av äldre bebyggelselämningar.

..."

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org