logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1984_05.pdf [3.3 MB]

Arkeologisk rapport 1984:05 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1984:05
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1984:05
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1984:5; Rapport; 25 kv Landsknekten 1-3; Provundersökning 1984
namn - författare
Kihlberg, Stefan
titel - personens
fil. kand.
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130030
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning

Ur: Rapport 25 kv Landsknekten 1-3. Provundersökning 1984. Stefan Kihlberg.

"Arkeologisk provundersökning av 25 kv Landsknekten, tomterna 5-17 inom fornlämning Göteborg 216

På grund av planerad nybyggnation provundersökte Göteborgs arkeologiska museum under tiden 841001-841005 tomterna inom 25 kv Landsknekten i stadsdelen Haga, Göteborgs kommun. Provundersökningen gällde samtliga tomter i kvarteretutan tomterna 1, 2 och 3 som vid tillfället var bebyggda. Uppdragsgivare var Göteborgs stads Bostadsaktiebolag som planerade att bygga bostäder på tomtland.

...

Provundersökningen föranledde inte någon vidareundersökning."

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org