logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1984_08.pdf [2.5 MB]

Arkeologisk rapport 1984:08 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1984:08
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1984:08
titel - verkets
Rapport; 15 kv Matrosen 6; Provundersökning 1984; Arkeologisk rapport 1984:8
namn - författare
Jeffery, Sonia
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130023
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning

Ur: Rapport, 15 kv Matrosen 6. Provundersökning 1984. Sonia Jeffery

"Arkeologisk provundersökning av 15 kv Matrosen, tomt nr 6, inom fornlämningen Göteborg 216

Sonia Jeffery

Med anledning av nybyggnation utfördes 841210-841212 en arkeologisk provundersökning av 15 kv. Matrosen, tomt 6, i Haga, som ligger inom fornlämning Göteborg 216. Göteborgs Arkeologiska Museum har enligt uppdrag från Göteborgs Historiska Museum utfört undersökningen. Inga arkeologiska undersökningar har gjorts i det här kvarteret tidigare.

Det undersökta området ligger vid NV foten av Skansen Kronan, i hörnet mellan Landsvägsgatan och Bergsgatan. Tomten ligger på en höjd av 6.90-5.24 möh och sluttar mot NV.

Syftet med undersökningen var att kontrollera om det funnits tidigare bebyggelse på tomten, samt att rekonstruera den ursprungliga markytan genom att ta pollenprover.

..."

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org