logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1985_10.pdf [2.3 MB]

Arkeologisk rapport 1985:10 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1985:10
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1985:10
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Rapport; 24 kv Polismästaren 3; Provundersökning 1985
namn - författare
Jeffery, Sonia
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130017
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning

Ur: Rapport, 24 kv Polismästaren 3. Provundersökning 1985. Sonia Jeffery.

"Rapport, arkeologisk provundersökning av 24 kv. Polismästaren, tomt nr 3, inom fornlämningen Göteborg 216.

Inför planerad nybyggnation av 24 Kv.Polismästaren, tomt nr 3, gjorde Göteborgs arkeologiska museum en arkeologisk provundersökning. Kvarteret ligger inom fornlämningen Göteborg 216. Undersökningen utfördes av Göteborgs arkeologiska museum på uppdrag av Göteborgs historiska museum.

...

Arkeologiska undersökningar har tidigare gjorts i kvarterets västra del, där kulturlager och bebyggelselämningar förekom.

Provundersökningens syfte var att kontrollera kulturlagrens omfattning och att få en uppfattning om de eventuella bebyggelseresternas karaktär.

Arbetet utfördes av 1 arkeolog och en grävmaskin under två dagar i januari 1985.

..."

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org