logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1985_09.pdf [6.8 MB]

Arkeologisk rapport 1985:09 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1985:09
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1985:09
titel - verkets
Rapport; 24 kv Polismästaren 3; Slutundersökning 1985; Arkeologisk rapport 1985:9
namn - författare
Jeffery, Sonia
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130018 [su]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Ur: Rapport, 24 kv Polismästaren 3. Slutundersökning 1985. Sonia Jeffery.

"Under mars månad 1985 gjordes en arkeologisk undersökning av 24 kv Polismästaren, tom 3. Undersökningen utfördes med anledning av nybyggnation på tomten.

Kvarteret liggen i Västra Nordstan och tillhörde det område so bebyggdes tidigt vid Göteborgs grundläggning. Den berörda tomten låg vid dåvarande Östra Hamnen och var delad på mitten av två tomter med kortändarna mot hamnen. Tomterna har enligt historiska källor varit bebyggda åtminstone sedan 1600-talets mitt.

På den norra tomten fanns inga bebyggelserester kvar. Av konstruktioner fanns två avfallsbingar, varav en visade sig vara mycket fyndrik och väldaterad till 1700-talets första hälft. … Den södra tomten visade rester av ett hus av sedvanlig typ. …"

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org