logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2004_48.pdf [81 MB]

Arkeologisk rapport 2004:48 :: rapport

fornlämningsnummer, RAÄ
Björlanda 493; Björlanda 494; Björlanda 495; Björlanda 496; Björlanda 497; Björlanda 498; Björlanda 499; Björlanda 500; Björlanda 502; Björlanda 503; Björlanda 504; Björlanda 506; Björlanda 507; Björlanda 508; Björlanda 509; Björlanda 510; Björlanda 511; Björlanda 512; Björlanda 514; Björlanda 515; Björlanda 516; Björlanda 517; Björlanda 519; Björlanda 520; Björlanda 521; Björlanda 522; Björlanda 523; Björlanda 525; Björlanda 526; Björlanda 527; Björlanda 528; Björlanda 529; Björlanda 531; Björlanda 532; Björlanda 533; Björlanda 534; Björlanda 535; Björlanda 536; Björlanda 537; Björlanda 538; Björlanda 539; Björlanda 540; Björlanda 541; Björlanda 542; Björlanda 549; Björlanda 555; Björlanda 558; Björlanda 569; Björlanda 571; Björlanda 574; Björlanda 576; Björlanda 577; Björlanda 578; Björlanda 579; Björlanda 580; Björlanda 581; Björlanda 582; Björlanda 583; Björlanda 584; Björlanda 585; Björlanda 586; Björlanda 587; Björlanda 588; utr 14
fornlämningsnummer, tidigare
Int nr 129 [Bj 493]; Int nr 131 [Bj 495]; Int nr 79 [Bj 496]; Int nr 141 [Bj 499]; Int nr 82 [Bj 500]; Int nr 109 [Bj 502]; Int nr 115 [Bj 503]; Int nr 110 [Bj 504]; Int nr 124 [Bj 506]; Int nr 125 [Bj 508]; Int nr 143 [Bj 509]; Int nr 126 [Bj 511]; Int nr 78 [Bj 514]; Int nr 128 [Bj 517]; Int nr 114 [Bj 522]; Int nr 123 [Bj 523]; Int nr 113 [Bj 525]; Int nr 122 [Bj 526]; Int nr 112 [Bj 528]; Int nr 121 [Bj 529]; Int nr 111 [Bj 531]; Int nr 120 [Bj 532]; Int nr 119 [Bj 534]; Int nr 118 [Bj 535]; Int nr 117 [Bj 537]; Int nr 116 [Bj 540]; Int nr 142 [Bj 541]; Int nr 89 [Bj 549]; Int nr 135 [Bj 555]; Int nr 105 [Bj 558]; Int nr 108 [Bj 569]; Int nr 107 [Bj 571]; Int nr 106 [Bj 574]; Int nr 144 [Bj 576]; Int nr 133 [Bj 577]; Int nr 132 [Bj 578]; Int nr 130 [Bj 579]; Int nr 104 [Bj 586]; Int nr 134 [Bj 584]; Int nr 81 [Bj 581]; Int nr 83 [Bj 585]; Int nr 84 [Bj 582]; Int nr 85 [Bj 580]; Int nr 90 [Bj 583]; Int nr 91 [Bj 588]; Int nr 92 [Bj 587]
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2004:48
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Mästerskapsbana för golf i Björlanda; Hovgården, Alleby, Lexby m.fl.; Utredning, Göteborgs kommun
namn - författare
Rudd, Petra; Sandin, Mats
tidpunkt - copyright
2004
socken - beskriver
Björlanda
inventarienummer - beskriver
GSMA:030024
filformat
pdf
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
dokumentid
Arkeologisk rapport 2004:48