logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1984_06.pdf [8.1 MB]

Arkeologisk rapport 1984:06 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1984:06
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1984:06
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1984:6; Rapport; 1 kv Slusskvarnen 1-4, 8-12; Slutundersökning 1984
namn - författare
Lorentzson, Mona
titel - personens
antikvarie
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130022 [su]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Ur: Rapport, 1 kv Slusskvarnen 1-4, 8-12. Slutundersökning 1984. Mona Lorentzson

" Under tiden 22 nov 1983 – 13 jan 1984 utförde Göteborgs arkeologiska museum en arkeologisk undersökning i kv Slusskvarnen. Undersökningen föranleddes av nybyggnation i delar av kvarteret. Välbevarade lämningar av murarna var bevarade till en höjd av ca 4 m. Murarna låg på rustbäddar av stockar och plankor med pålning under.

Befästningsmurarna kan hänföras till den ombyggnadsplan som utgjordes av riksgeneralkvartermästaren Erik Dahlberg 1690. Lämningarna som framkom vid undersökningen visar närmast exakt överensstämmelse med en plan upprättad 1696. Av äldre vallar eller murar fanns inga spår.

Lösfynden var få och utgjordes av keramikskärvor (rödgods, fajans, stengods), enstaka läderfragment (skosula), järn samt djurben. Alla kunde dateras till 1600- och 1700-talet. "

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org