logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2013_11.pdf [6.8 MB]

Arkeologisk rapport 2013:11 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2013:11
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2013:11
titel - verkets
kv. Borgaren - Hallska Teatern; Arkeologi vid Hallska huset
namn - författare
Lorentzson, Mona
titel - personens
antikvarie
land
Sverige
Nilsson Schönborg, Göte
yrke
arkeolog, historisk/stadsarkeologi
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - copyright
2013
filformat
pdf
land - beskriver
Sverige
stad - beskriver
Göteborg
stadsdel - beskriver
Nordstaden
kvarter - fyndort
Borgaren
plats - beskriver
Hallska Teatern
inventarienummer - beskriver
GSMS:120005 [FU]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning

Ur: kv. Borgaren - Hallska Teatern. Arkeologi vid Hallska huset. Mona Lorentzson & Göte Nilsson Schönborg.

”På grund av nyexploatering i kvarteret Borgaren (Postgatan 18), i Västra Nordstaden, Göteborg av Stiftelsen Göteborg Studentbostäder genomförde Göteborgs stadsmuseum en arkeologisk undersökning under tiden 3 juli - 4 augusti 2000. Vid undersökningen påträffades rester av bostadsbebyggelse och ett antal avfallsbingar med hushållsavfall (keramik, glas, kritpipor, trä, läder djurben mm) som var daterbara till 1600- och 1700-tal. Tomten är en av de få kvarvarande platser i Göteborgs innerstad där rester av stadens tidigaste bebyggelse och kulturlager fanns bevarad. Fynden är också ett viktigt informationsmaterial när det gäller forskningen kring stadens äldsta historia.”

GSMS:120006 [SU]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Ur: kv. Borgaren - Hallska Teatern. Arkeologi vid Hallska huset. Mona Lorentzson & Göte Nilsson Schönborg.

”På grund av nyexploatering i kvarteret Borgaren (Postgatan 18), i Västra Nordstaden, Göteborg av Stiftelsen Göteborg Studentbostäder genomförde Göteborgs stadsmuseum en arkeologisk undersökning under tiden 3 juli - 4 augusti 2000. Vid undersökningen påträffades rester av bostadsbebyggelse och ett antal avfallsbingar med hushållsavfall (keramik, glas, kritpipor, trä, läder, djurben mm) som var daterbara till 1600- och 1700-tal. Tomten är en av de få kvarvarande platser i Göteborgs innerstad där rester av stadens tidigaste bebyggelse och kulturlager fanns bevarad. Fynden är också ett viktigt informationsmaterial när det gäller forskningen kring stadens äldsta historia.”

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org