logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2007_40.pdf [8.4 MB]

Arkeologisk rapport 2007:40 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2007:40
fornlämningsnummer, RAÄ
Torslanda 17
fornlämningsnummer, tidigare
Torslanda 017 A; 11:S 128; 11:17
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2007:40
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:850013
GSMA:860009 [ak]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning
förundersökning gjordes med anledning av VA-anläggning och nybyggnation av villor. Boplatsen ligger i en östsluttande sandplatå mellan bergshöjder i direkt närhet av trädgårdar. Schaktkontroll och ett 30-tal provgropar.,

I samband med förundersökningen på boplatsen To 17 utfördes en makrofossilanalys av Eva-Lena Larsson på

Naturhistoriska museet. Denna omfattade prov A-C. Analysen bifogas denna rapport (bilaga 1). Prov A togs i

lerig sand i provschakt 2 (se fig. 3 och 5). Prov B togs i övergången mellan den leriga och grusiga sanden (fig.

3 och 5). Prov C togs i provschakt 1 (se ovan och fig. 3). För resultaten av makrofossolanalysen hänvisas till

bilagan i rapporten.

GSMA:860010 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org