logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1989_19.pdf [6.1 MB]

Arkeologisk rapport 1989:19 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1989:19
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1989:19
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Rapport, Arkeologisk förundersökning; 2 kv Regeringen tomt 5 och 17; Göteborg fornlämning Gbg 216
namn - författare
Nilsson Schönborg, Göte
yrke
arkeolog, historisk/stadsarkeologi
land
Sverige
stad
Göteborg
Rosén, Christina
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1989
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:140020 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning
Arkeologisk förundersökning föranledd av nybyggnation. Enligt äldre kartmaterial skulle de yttersta delarna av 1600-talets befästningsverk återfinnas inom kvarteret. Några rester av dessa påträffades ej. Området verkar ha schaktats ur när de nu rivna husen byggdes. I ett schakt fanns ett lerlager som möjligen kan tolkas som en rest av en jordvall. Tolkningen är dock osäker. Förundersökningen föranleder ingen ytterligare undersökning.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org