logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1984_10.pdf [4.2 MB]

Arkeologisk rapport 1984:10 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1984:10
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1984:10
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Rapport 10 kv Kronobageriet 1, 2, 6, 7; Provundersökning 1984
namn - författare
Kihlberg, Stefan
titel - personens
fil. kand.
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130031 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning

Ur: Rapport 10 kv Kronobageriet 1, 2, 6, 7. Provundersökning 1984. Stefan Kihlberg.

"Arkeologisk provundersökning av 10 kv Kronobageriet, tomterna 1, 2, 6, 7 inom fornlämning Göteborg 216.

Med anledning av planerad byggnation av tomterna 1, 2, 6 och 7 inom 10 kv Kronbageriet i stadsdelen Östra Nordstaden, Göteborgs kommun, genomförde Göteborgs arkeologiska museum under tiden 2 - 15 maj 1984, en provundersökning. Uppdragsgivare för undersökningen var SIAB i Västra Frölunda som planerade ett kontors- och affärshus på tomterna.

...

På grundval av schaktplaner, schaktbeskrivningar och ockulärbesiktning föreslog Göteborgs arkeologiska museum 840615 i skrivelse till Länsstyrelsen att en arkeologisk undersökning skulle företas över hela det provundersökta området. De aktuella tomterna var sannolikt den sista möjligheten under överskådlig tid att företa en arkeologisk undersökning i Östra Nordstan.

Arbetet med provundersökningen leddes gemensamt av Mona Lorentzson GHM och Stefan Kihlberg GAM. Det dagliga fältarbetet liksom planritning och schaktbeskrivningar utfördes av FK Åse Norén."

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org