logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1984_09.pdf [29 MB]

Arkeologisk rapport 1984:09 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1984:09
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1984:09
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1984:9; Rapport 10 kv Kronobageriet 1, 2, 6, 7; Slutundersökning 1984
namn - författare
Söderlund, Kerstin
yrke
stadsarkeolog
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130032
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Ur: Rapport 10 kv Kronobageriet 1, 2, 6, 7. Slutundersökning 1984. Kerstin Söderlund.

"Arkeologisk slutundersökning av 10 kv Kronobageriet, tomterna 1-2, 6-7 inom fornlämning Göteborg 216.

Sommaren 1984 utförde Göteborgs arkeologiska museum en arkeologisk undersökning av tomterna 1, 2, 6 och 7 i kvarteret Kronobageriet, beläget i stadsdelen Östra Nordstan.

Undersökningen skedde i Göteborgs arkeologiska museum regi och uppdragsgivare var SIAB. Anledningen till undersökningen var att Posten och Ansvar skulle uppföra ett nytt hus på de aktuella tomterna.

Undersökningsområdet omfattade en yta på 1700 kvadratmeter och avgränsades i söder av Norra Hamngatan och i norr av Köpmansgatan samt i öster och väster av byggnader.

...

Slutundersökningen pågick under perioden 18/6 - 21/8 och arbetsstyrkan omfattade 3-5 arkeologer, 1-3 grovarbetare samt en grävmaskinist som medverkade under hela utgrävningen.

...

Medverkande arkeologer var Kerstin Söderlund (platsledare), Åse Norén (försteman), Gisela Ängby (assistent), Mona Olsson (assistent) och Göte Nilsson (assistent)."

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org