logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1989_02.pdf [5.8 MB]

Arkeologisk rapport 1989:02 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1989:02
fornlämningsnummer, RAÄ
Angered 38; Angered 48; Bergum 43; Bergum 58; Bergum 59; Bergum 60; utr 18
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1989:02
titel - verkets
Rapport över kompleterande arkeologisk utredning; förundersökning för Västgas II; Angered och Bergum, Göteborgs kommun; Arkeologisk rapport
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
Wigforss, Johan
titel - personens
antikvarie
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
1991
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:890012
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning [fältark], utredning
beskrivning
1 st grovarbetare + 1 maskinförare deltog, En utredning inför Västgas II genom Angered och Bergum.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org