logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1963_04.pdf [7.7 MB]

Arkeologisk rapport 1963:04 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1963:04
fornlämningsnummer, RAÄ
Västra Frölunda 25
fornlämningsnummer, tidigare
23:725; Göteborg 725
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1963:04
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1963:4; Rapport över undersökning av fornlämningen Göt 725; inom Göteborgs stad
namn - författare
Cullberg, Carl
titel - personens
fil. dr
yrke
länsmuseichef
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1965
beskrivning
karbonkopia som arkivexemplar
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GAM:48607 [su]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning [fältark]
beskrivning
Gravfältet funnet vid besiktning av23:725 år 1963. GAM fältarbete 1965 med Göteborgs Universitet, Grävningen företogs som led i undervisningen vid institutionen för nordisk och jämförande vetenskap vid Göteborgs universitet, Inga grovarbetare deltog
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org