logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2014_13.pdf [39 MB]

Arkeologisk rapport 2014:13 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2014:13
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2014:13
titel - verkets
Arkeologisk rapport; FU Haga/Rosenlund; Göteborg 216, Inom Vallgraven 37:21 m.fl.; Förundersökning, Göteborgs stad
namn - författare
Wennberg, Tom
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - copyright
2014
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130027 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning
Inga fynd togs in för magasinering eller konservering,

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland har Göteborgs Stadsmuseum med

anledning av planeringen av Västlänken utfört en arkeologisk förundersökning vid

Rosenlund och Kungsparken i centrala Göteborg. Aktuellt undersökningsområde

berör fornlämning Göteborg 216 vilken generellt utgörs av stadslämningar och

specifikt berör del av befästningarna runt staden. Syftet med undersökningen var

att försöka klarlägga fornlämningens bevarandegrad och utbredning inom undersökningsområdet.

Undersökningen resulterade i att mycket välbevarade lämningar

kunde dokumenteras. I norr framträdde rustbädden till Bastion Christina Regina

vilken dendrokronologiskt daterades till sent 1630-tal. I söder påträffades intakta

lämningar efter banketten, vilken är en del av fältvallen. I väster påträffades även

brofästet till Husarbron vilken uppfördes på 1830-talet. Brofästet var mycket väl

bevarat.

Undersökningen kompletterades med en georadarundersökning vilken utfördes

av UV Teknik. Denna resulterade i att en mindre del av de yttre befästningarna

möjligen lokaliserats i den västra delen av undersökningsområdet. I övrigt gav

denna metod inget avläsbart resultat.

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org