logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1988_11.pdf [18 MB]

Arkeologisk rapport 1988:11 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1988:11
fornlämningsnummer, RAÄ
Västra Frölunda 355
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1988:11
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Rapport över arkeologisk slutundersökning; fornlämning Västra Frölunda 355 Göteborgs kommun; Förromerskt flatmarksgravfält
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1989
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:000004 [su]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning
29 gravar under flatmark samt ett fåtal anläggningar med annan funktion undersöktes. Huvuddelen av gravarna var urnebrangropar som inehöll benhållare av keramik. Jämte tidigare 4 funna gravar har det sammanlagt hittats 33 flatmarksgravar på gravfältet. Gravfältet kan dateras till i huvudsak yngre förromersk järnålder men kan ha sitt ursprung i äldre förromersk järnålder.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org