logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 2004_12.pdf [20 MB]

Arkeologisk rapport 2004:12 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 2004:12
fornlämningsnummer, RAÄ
Backa 84
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport
nummer i serie eller upplaga
2004:12
titel - verkets
Skogaberg - en mellanmesolitisk boplats; Backa 84, Boplats; Förundersökning och slutundersökning, Göteborgs kommun; Arkeologisk rapport
namn - författare
Hallberg, Patrik
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Halmstad
Luft, Magnus von der
titel - personens
arkeolog
yrke
arkeolog
land
Sverige
tidpunkt - tryckning
2004
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:020045 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning
Överlagrad boplats men det fanns även yngre dateriangar senneolitikum, yngre bronsålder/förromersk järnålder.
GSMA:030007 [su]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning
Överlagrad boplats men det fanns även yngre dateriangar senneolitikum, yngre bronsålder/förromersk järnålder.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org