logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1989_10.pdf [10.1 MB]

Arkeologisk rapport 1989:10 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1989:10
fornlämningsnummer, RAÄ
utr 17; Björlanda 274; Torslanda 103; Torslanda 220; Torslanda 240
fornlämningsnummer, tidigare
12:S 57 [Bj 274]; 12:S 58 [Bj 274]; 11:S 57 [To 103]
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1989:10
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Rapport över arkeologisk förundersökning; Boplatser och gravfält i Östra Änghagen; Göteborgs kommun, 1989
namn - författare
Ragnesten, Ulf
titel - personens
fil. dr
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1989
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMA:880004 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning
Grävning gjordes även på To 103 samt utanför både To 274 och To 103, områden A-J. Grävningen av To 103 redovisas separat i 1989:17.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org