logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1984_11.pdf [5.7 MB]

Arkeologisk rapport 1984:11 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1984:11
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1984:11
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Rapport. 25 kv Göta Kanal 2, 3, 8, 9, 10. ; Provundersökning 1984.
namn - författare
Kihlberg, Stefan
titel - personens
fil. kand.
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130019 [fu]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
förundersökning
beskrivning

Ur: Rapport, 25 kv Göta Kanal 2, 3, 8, 9, 10. Provundersökning 1984. Stefan Kihlberg

"Rapport, arkeologisk provundersökning av 25 kv Göta Kanal tomterna 2, 3, 8, 9, 10 inom fornlämning Göteborg 216.

Med anledning av planerad nybyggnation av tomterna 2, 3, 8, 8, 10 inom 25 kv Göta Kanal genomförde Göteborgs arkeologiska museum under tiden 14-26 maj 1984 en provundersökning. Uppdragsgivare för undersökningen var Försäkrings AB Sirius och Victor Hasselblad AB som tillsammans projekterade nybyggande för produktions-, utställnings- och kontorslokaler.

...

Arbetet med provundersökningen leddes gemensamt av Mona Lorentzson GHM och Stefan Kihlberg GAM. Det dagliga fältarbetet liksom planritning och schaktbeskrivning utfördes av FK Åse Norén.

..."

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org