logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1984_12.pdf [31 MB]

Arkeologisk rapport 1984:12 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1984:12
fornlämningsnummer, RAÄ
Göteborg 216
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1984:12
titel - verkets
Arkeologisk rapport; Rapport. 25 kv Göta Kanal 2, 3, 8, 9, 10.; Slutundersökning 1984.
namn - författare
Kihlberg, Stefan
titel - personens
fil. kand.
yrke
arkeolog
land
Sverige
stad
Göteborg
tidpunkt - tryckning
1988
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GSMS:130020 [su]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning

Ur: Rapport, 25 kv Göta Kanal 2, 3, 8, 9, 10. Slutundersökning 1984. Stefan Kihlberg

"Rapport, arkeologisk slutundersökning av 25 kv Göta Kanal tomterna 2, 3, 8, 9, 10 inom fornlämning Göteborg 216.

Den arkeologiska undersökningen i kv Göta Kanal utfördes under tiden 9/7 - 24/9 1984 av Göteborgs arkeologiska museum. Undersökningen omfattade tomter som tidigare betecknades 2, 3, 8, 9, 19, efter nybyggnation blir tomtnumret 20, 21.

Till undersökningen åtgick 56 fältarbetsdagar fördelade på 2800 arkeologtimmar, 552 grovarbetstimmar och 448 maskintimmar. I undersökningen deltog förutom Stefan Kihlberg, Sonia Jeffery (föresteman), Ulf Ragnesten (försteman), Ann Fransson, Mariann Kantola, Göran Lundh, Åsa Nordlander, Roger Nyqvist och Vivca Pedersen. Samtliga var projektanställda av Göteborgs arkeologiska museum för längre eller kortare perioder. Teknisk hjälp vid utgrävningen beställdes från Göteborgs Gatukontor. Därifrån deltog Lars Frej och Jan Erik Andersson som grovarbetskraft och Olle Sahlberg som maskinförare.

Undersökningen föregicks av en 10 arbetsdagar lång provundersökning.

..."

namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org