logo

Carlotta - the museum database

Arkeologisk rapport 1970_03.pdf [46 MB]

Arkeologisk rapport 1970:03 :: rapport

dokumentid
Arkeologisk rapport 1970:03
fornlämningsnummer, RAÄ
Backa 31
fornlämningsnummer, tidigare
16:31
sakord - neutral term
rapport
sakord - snävare term
arkeologisk rapport; arkeologisk arkivrapport
nummer i serie eller upplaga
1970:03
titel - verkets
Arkeologisk rapport 1970:3; 16:31 Backa Röd Göteborg; Gravfält och boplatsområde, förromersk järnålder
namn - författare
Lundberg, Monica
yrke
arkeolog
tidpunkt - tryckning
1971
beskrivning
sidorna 158, 225 och 232 är blanka och därför avsiktligt ej scannade
filformat
pdf
inventarienummer - beskriver
GAM:48950 [su]
sakord - neutral term
utgrävning
sakord - snävare term
slutundersökning
beskrivning
Boplats bestående av kulturlager och ett 50-tal anläggningar såsom stolphål, avfallsgropar och härdar, delvis överskuren av ett gravfält bestående av ett 70-tal brangravar. Dessutom fanns ett 40-tal obestämbara anläggningar. Genom c14-analys och föremålsfynd datering till förromersk/romersk järnålder.
namn - copyright/upphovsrättsinnehavare
Göteborgs Stadsmuseum
tidpunkt - verksamhetsstart
1993-07-01 [grundat], 1996-06-01 [officiell invigning]
land
Sverige
stad
Göteborg
webblänk - url
goteborgsstadsmuseum.se [151002], sv.wikipedia.org [151002]
licens - media
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar
creative commons - url
creativecommons.org